Verksamhetssystem

Vårt verksamhetssystem beskriver och styr våra processer så att kvalitet, säkerhet och miljöpåverkan säkerställs. Systemet harmoniserar i tillämpliga delar med ISO 9001 och ISO 14001.

 

Vi har ett väl fungerande förbättringsarbete som på ett effektivt sätt hanterar både förebyggande och korrigerande åtgärder vid interna och externa avvikelser samt fångar upp potentiella förbättringar som initieras av oss själva eller utomstående.