Rotationsgjutning

Vi har under många år tagit fram rotationsgjutningsverktyg för ett antal kunder, både i Sverige och utomlands.

Vi arbetar ofta utgående från detaljritningar där vi föreslår lämplig verktygsuppbyggnad med hänsyn till att göra både verktyget och tillverkningsprocessen så kostnadseffektiv som möjligt. Det innebär att vi försöker få in släppningar, formdelningar och arbetsskarvar så optimalt som möjligt.

Genom att lära känna våra kunders produktionsupplägg vill vi leverera kompletta verktygslösningar som direkt, utan justeringar eller kompletteringar, kan sättas i produktion och som fungerar under lång tid.

Vi har en standard för uppbyggnad av fästram, spännare och andra utrustningsdetaljer, men anpassar ofta detta individuellt för varje kund.

Vi kan erbjuda formytor som är släta, polerade, finblästrade eller grovblästrade. Märkning i form kan utföras fast eller som utbytbara märksegment.

Mekan & Modell AB, Ågatan 5, 342 34 ALVESTA, Tfn: 0472-126 50 | Fax: 0472-100 94, E-post: info@mekan-modell.se