Polyuretangjutning

Våra kunder på formar för polyuretangjutning spänner från små företag med ett fåtal anställda till internationella koncerner.
Slutprodukterna används i alla tänkbara branscher från fordon till tyngre industri såsom gruvdrift.

Ibland tillverkar vi från färdiga verktygsunderlag, men arbetar ofta utgående från detaljritningar där vi föreslår lämplig verktygsuppbyggnad.

 

 

De enklaste formverktygen består av ett öppet formrum urfräst i ett ämne i aluminium.

De mer avancerade verktygen kan ha flera kaviteter, gångjärn, spännare, avluftningar och ingjutsdetaljer samt ha påfyllnad underifrån.

Vi gör också formverktyg avsedda för integralskum som innehåller både ingötsystem och temperering.

 

Mekan & Modell AB, Ågatan 5, 342 34 ALVESTA, Tfn: 0472-126 50 | Fax: 0472-100 94, E-post: info@mekan-modell.se