Kvalitets och Miljöpolicy

Mekan & Modell skall

  • sträva efter att i rätt tid leverera felfria produkter som uppfyller kundernas och samhällets krav och förväntningar.
  • genom tidigare åtaganden samt ständiga förbättringar ge kunden anledning att anlita oss igen.
  • producera produkter i rätt kvalitet till rimlig kostnad.
  • arbeta aktivt med vårt verksamhetssystem så vi kan möta våra kunders och samhällets krav på miljö och kvalitet.
  • i alla beslut ta med aspekten om minskad miljöpåverkan.