Konstruktion

Vi tillverkar i praktiken allt utgående från 3D-modeller som NC-bereds innan bearbetning.

I de flesta fall får vi ett underlag på en produkt där vi gör verktygskonstruktionen, eventuellt efter att ha diskuterat modifieringar på produktutformning för att göra verktygstillverkningen och/eller produktionen i verktyget mer rationell.

 

För konstruktion och design av våra formverktyg använder vi CADDS5 och Solid Works. Vi kan ta emot underlag i de flesta vanligaste formaten som STEP, IGES, Parasolid, DXF m.fl.

Våra CNC-operatörer NC-bereder underlagen för sina egna bearbetningar.

 

CNC-maskiner och bearbetningskapacitet

I vår egen maskinpark hanterar vi

 • Fräsning av arbetsstycken upp till 3000 * 1000 * 1500 mm
 • Svarvning upp till Ø1000 mm
 • Sänkgnistning upp till 750 * 550 * 400 mm
 • Lyft av arbetsstycken upp till 2500 kg med egen utrustning
 • I våra egna lokaler, på ca 1300 m2, är mer än 1000 m2 verkstadsyta

I vårt lokala kontaktnät har vi specialister som hjälper oss med

 • Härdning
 • Plåtbockning
 • Ytbehandling
 • Svetsning
 • Trådgnistning
 • Slipning

vilket gör oss kompletta för att tillverka de flesta verktyg och mekaniska komponenter.

 

Mekan & Modell AB, Ågatan 5, 342 34 ALVESTA, Tfn: 0472-126 50 | Fax: 0472-100 94, E-post: info@mekan-modell.se