Historik

–        1961 grundades Mekan & Modell AB i Långasjö utanför Emmaboda som ett modellsnickeri av Torsten Johansson. Via Kallinge skedde 1968 en etablering till nuvarande fastighet i Alvesta. Då var också Torstens bröder Sixten och Gunnar Johansson engagerade i verksamheten. Gjuterimodeller till Alvesta gjuteri och glasformar till bl.a. Orrefors och Kosta Boda var då huvuddelen av verksamheten.

–        Från år 2000 drevs företaget gemensamt av Stefan Trygg och Torbjörn Rundelius. Med nedgången i glasindustrin och avvecklingen av Alvesta gjuteri kompletterades verksamheten till att också konstruera och tillverka formverktyg för plast, gummi och plåt.

–        Sedan 2013 leds Mekan & Modell AB av Stefan Trygg och Johan Ennerfelt. Våra kunder finns idag i hela Sverige samt från Bergen i väster till Tallinn i öster.

–        Vi har idag en modern maskinpark anpassad till produktionsbehoven och finns i ändamålsenliga lokaler med totalt 1300 m², varav 1000 m² verkstadsyta.

–        Huvudinriktningen är att fortsätta utveckla företaget som en kompetent partner för kostnadseffektiv framtagning av formverktyg och gjuterimodeller. Lokaliseringen i Alvesta gör att vi är lätta att nå med bil, tåg och flyg.