Gjuterimodeller

Då vi har tagit fram gjuterimodeller och kärnlådor sedan början av 60-talet finns en gedigen kunskap och erfarenhet i både konstruktion och tillverkning av modeller. Vi är vana vid att kritiskt granska komplicerade geometrier för att tillsammans med kund hitta rätt lösning på modell och kärnlådor för att få optimal produkt och produktion.

 

Gatugods, fordonskomponenter och detaljer till process- och offshoreindustri är några av de applikationer vi tar fram modeller till.

Vi gör modellutrustningar i blockplast, aluminium och gjutjärn. Tillverkningen utgår från 3D CAD-underlag som NC bereds. Vi gör även montering på brätt.

Vi åtar oss också ändringar och renoveringar av äldre modellutrustningar.

 

Mekan & Modell AB, Ågatan 5, 342 34 ALVESTA, Tfn: 0472-126 50 | Fax: 0472-100 94, E-post: info@mekan-modell.se