Övriga verktyg och komponenter

Med vår kompetens om formverktyg i kombination med vår tillverkningskapacitet tar vi fram verktyg, produkter och tjänster för ett antal olika applikationer och processer t.ex.

–          Formverktyg för gummi, både injektion och kompression, med och
utan ingjutsdetaljer.

–          Plåtformningsverktyg för djupdragning, stansning och klippning.

–          Härdade verktygskomponenter till smidestillverkning

 

–          Test- och mätfixturer

–          Formverktyg för kompositmaterial

–          Formande verktygskomponenter för cellplast

–          Gjutgodsbearbetning

–          Maskindetaljer för specialutrustningar eller som reservdelar

Mekan & Modell AB, Ågatan 5, 342 34 ALVESTA, Tfn: 0472-126 50 | Fax: 0472-100 94, E-post: info@mekan-modell.se